Med rådgivning och finansiering 
stärker vi den svenska handelsflottan.

När vi startade 1929 var vårt uppdrag från Sveriges Riksdag tydligt och klart – att med god finansiering förnya den svenska handelsflottan. 87 år senare är uppdraget detsamma, med tillägget att uppdraget inte gäller enbart svenska fartyg utan även fartyg med betydande svenskt intresse.

Branschmöte 87 är genomfört. Talare var Christopher Rex från Danmarks Skibskredit. Med kritisk blick och goda sifferunderlag fick vi en skarp mönstring av branschens framtid. Här, några bilder från Branschmöte 87.

Historia

Vi har finansierat fartyg sedan 1929. Med uppdrag att medverka till svenska handelsflottans föryngring. Detta gäller även idag.

Läs mer »

Medarbetare

Av sju personer är fem aktiva med fartygsfinansiering och rådgivning. Två administrerar, via Trafikverket, det statliga sjöfartsstödet.

Läs mer »

Kontakt

Vårt kontor ligger vid Brunnsparken i Göteborg, lättillgängligt och centralt. Har du ärende i närheten är du alltid välkommen upp.

Läs mer »

NYHETER

11 november 2016

Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2016.
Läs mer »

17 augusti 2016

Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2016.
Läs mer »

09 maj 2016

Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2016.
Läs mer »

Svenska Skeppshypotek | Götgatan 15 | SE-411 05 Göteborg | Tel 031 63 12 50 | Fax 031 15 80 85