Nyheter

 

Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2019

17 juli 2019

Delårsrapport för första halvåret 2019 har nu publicerats och kan laddas ned på vår hemsida. Resultatet uppgick till 62,5 miljoner kronor. Utlåningen per 30 juni 2019 var 9 211 miljoner kronor och under perioden har lån på 865 miljoner kronor betalats ut. Soliditeten uppgick till 22,3 % och total kapitalrelation var 22,3 %.


Svenska Skeppshypotek | Kungsportsavenyen 10 | SE-411 36 Göteborg | Tel 031 63 12 50