Nyheter

 

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2019.

15 november 2019

Delårsrapport för årets första nio månader har nu publicerats och kan laddas ned på vår hemsida. Resultatet uppgick till 96,8 miljoner kronor. Utlåningen per 30 september 2019 var 9 781 miljoner kronor och under perioden har lån på 1 267 miljoner kronor betalats ut. Soliditeten uppgick till 21,2 % och total kapitalrelation var 21,0 %.


Svenska Skeppshypotek | Kungsportsavenyen 10 | SE-411 36 Göteborg | Tel 031 63 12 50