Nyheter

 

Årsredovisning 2019.

26 mars 2020

Årsredovisningen för år 2019 har nu publicerats och kan laddas ned på vår hemsida under ”Finansiell Information”. Utlåningen per 31 december 2019 uppgick till 9 226 miljoner kronor och soliditeten till 22,3 %. Svenska Skeppshypotek betalade under 2019 ut lån på 1 522 miljoner kronor. Resultatet före kreditförluster uppgick till 126 miljoner kronor och resultatet efter kreditförluster uppgick till 113 mnkr.


Svenska Skeppshypotek | Kungsportsavenyen 10 | SE-411 36 Göteborg | Tel 031 63 12 50