Nyheter

 

Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2020.

20 april 2020

Delårsrapport för årets tre första månader har nu publicerats och kan laddas ned på vår hemsida. Resultatet uppgick till 33 miljoner kronor. Utlåningen per 31 mars 2020 var 9 664 miljoner kronor. Soliditeten uppgick till 21,6 % och total kapitalrelation var 22,1 %.


Svenska Skeppshypotek | Kungsportsavenyen 10 | SE-411 36 Göteborg | Tel 031 63 12 50