Nyheter

 

Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2020.

14 juli 2020

Delårsrapport för årets första sex månader har nu publicerats och kan laddas ned på vår hemsida. Resultatet uppgick till 63 miljoner kronor. Utlåningen per den 30 juni var 8 063 miljoner kronor. Soliditeten uppgick till 23,9 % och total kapitalrelation var 25,2 %.


Svenska Skeppshypotek | Kungsportsavenyen 10 | SE-411 36 Göteborg | Tel 031 63 12 50