Nyheter

 

Delårsrapport 1 januari-30 juni 2021

16 juli 2021

Delårsrapporten för andra kvartalet 2021 har nu publicerats och kan laddas ned på vår hemsida. Resultatet uppgick till 42 miljoner kronor. Utlåningen per 30 juni var 7 192 miljoner kronor. Soliditeten uppgick till 26,8 % och total kapitalrelation var 28,9%.


Svenska Skeppshypotek | Kungsportsavenyen 10 | SE-411 36 Göteborg | Tel 031 63 12 50