Nyheter

 

Delårsrapport 1 januari-30 september 2021

29 oktober 2021

Delårsrapporten per 30 september 2021 har nu publicerats och kan laddas ned på vår hemsida. Resultatet uppgick till 50 miljoner kronor. Utlåningen per 30 september var 6 872 miljoner kronor. Soliditeten uppgick till 27,6 % och total kapitalrelation var 30,0 %.


Svenska Skeppshypotek | Kungsportsavenyen 10 | SE-411 36 Göteborg | Tel 031 63 12 50