Nyheter

 

Delårsrapport 1 januari- 31 mars 2022.

29 april 2022

Delårsrapporten för första kvartalet 2022 har nu publicerats och kan laddas ned på vår hemsida under ”Finansiell Information”. Utlåningen per 31 mars 2022 uppgick till 7 439 miljoner kronor och soliditeten till 27,4 %. Svenska Skeppshypotek har under första kvartalet betalat ut lån på 175 miljoner kronor.  Periodens resultat uppgick till 23 miljoner kronor och periodens totalresultat till 20 miljoner kronor.


Svenska Skeppshypotek | Kungsportsavenyen 10 | SE-411 36 Göteborg | Tel 031 63 12 50