Finansiering / Rådgivning

Finansiering

Svenska Skeppshypoteks verksamhet regleras i svensk lag. Vårt uppdrag är att bistå med finansiering av fartyg för svenska rederier eller utländska rederier med betydande svenskt intresse eller inflytande. Regelmässigt är lånetiden maximalt 15 år, senast återbetalt då fartyget uppnår 20 års ålder. Lån kan lämnas upp till 70 procent av det värde Svenska Skeppshypotek åsätter fartyget. En särskild förordning ger möjlighet att lämna lån till mindre rederier med upp till 90 procent av fartygets värde.

Rådgivning

Förutom att vara en möjlig långivare inför investeringar i fartyg är vi en neutral rådgivare och diskussionspartner. Vår kompetens och vårt mångåriga engagemang gör oss till en trygg finansiell partner med stor förståelse för rederinäringen och dess särdrag.

Våra resurser står till förfogande för redare och rederier som strävar mot en förnyelse av den svenska handelsflottan. Vilket i sin tur medverkar till vårt och branschens långsiktiga mål – att stärka den svenska handelsflottans internationella konkurrenskraft.


Svenska Skeppshypotek | Kungsportsavenyen 10 | SE-411 36 Göteborg | Tel 031 63 12 50