Medarbetare

Av åtta personer är sex aktiva med fartygsfinansiering och rådgivning. Två administrerar, via Trafikverket, det statliga sjöfartsstödet.


Mobil +46 721 451 702


arne.juell-skielse@svenskaskeppshypotek.se


v-card

Tel +46 (0)31 63 12 57

Mobil +46 (0)702 59 49 33


anders.korsgren@svenskaskeppshypotek.se


v-card

Tel +46 (0)31 63 12 51


johan.lundqvist@svenskaskeppshypotek.se


v-card

Tel +46 (0)31 63 12 56


britt-marie.dristig@svenskaskeppshypotek.se


v-card

Tel +46 (0)31 63 12 54


keat.andersson@svenskaskeppshypotek.se


v-card

Tel +46 (0)31 63 12 55


susanne.gerdsberg@svenskaskeppshypotek.se


v-card

Tel +46 (0)31 63 12 53


elisabeth.palmstromer@sjofartsstod.se


v-card

Tel +46 (0)31 63 12 52


patrik.silverfjall@sjofartsstod.se


v-card

Svenska Skeppshypotek | Kungsportsavenyen 10 | SE-411 36 Göteborg | Tel 031 63 12 50