Om oss

Verksamhet

Svenska Skeppshypotek är alltid närvarande inom svensk rederinäring. Vi medverkar med god finansiering till den svenska handelsflottans utveckling och föryngring. Vi stärker därigenom näringens internationella konkurrenskraft.

>

Styrelse

Regeringen utser, för ett år i taget, Svenska Skeppshypoteks styrelse och revisorer samt beviljar styrelsen ansvarsfrihet. Styrelsen består av sju ledamöter och tre suppleanter.

>

Svenska Skeppshypotek | Kungsportsavenyen 10 | SE-411 36 Göteborg | Tel 031 63 12 50