Kontakt

Verksamheten består av två delar, finansiering och rådgivning. Ju mer förankrat ett projekt är, desto större chans till finansiering. Vi tror att vi som öppet och kritiskt bollplank kan stärka en god idé och sålla en dålig.

Vi tror att rådgivning som bygger på öppna diskussioner i ett tidigt skede ökar chansen för att en affärsidé också blir ett framgångsrikt och vinstgivande rederi. Tala med oss, vi har branschkännedom, erfarenhet och tystnadsplikt.

Kontakta Arne, Anna, Anders eller Johan.


Kontaktuppgifter

Tel 031 63 12 50

Adress
Svenska Skeppshypotek
Kungsportsavenyen 10
411 36 Göteborg


Svenska Skeppshypotek | Kungsportsavenyen 10 | SE-411 36 Göteborg | Tel 031 63 12 50