Finansiell information

Här hittar du våra årsredovisningar, delårsrapporter och information om kapitaltäckning

2023

Årsredovisning

Information om kapitaltäckning

2022

Årsredovisning

Information om kapitaltäckning

2021

Årsredovisning

Information om kapitaltäckning

2020

Årsredovisning

Information om kapitaltäckning

2019

Årsredovisning

Information om kapitaltäckning

2018

Årsredovisning

Information om kapitaltäckning

Äldre rapporter

Verkar ni inom rederibranschen och behöver hjälp med er finansiering?