Nyheter

Här hittar du våra senaste händelser och rapporter

Panelsamtal på Almedalsveckan

Panelsamtal på Almedalsveckan

Sedan 70-talet har den svenska handelsflottan reducerats med närmare 60%. Idag består den av cirka 400 fartyg, men endast ett hundratal av dem är svenskflaggade

läs mer
Årsredovisning 2022

Årsredovisning 2022

Årsredovisningen för år 2022 har nu publicerats och kan laddas ner nedan samt under finansiell information. Utlåningen per 31 december 2022 uppgick till 10 101 miljoner kronor och soliditeten till 23 %.

läs mer

Arkiv

Händelser

Ta del av alla senaste händelser

Delårsrapporter

Ta del av alla våra delårsrapporter

Årsredovisnignar

Ta del av alla våra årsredovisningar

Verkar ni inom rederibranschen och behöver hjälp med er finansiering?