Finansiering

En trygg finansiell partner

Vi har i snart 100 år finansierat fartyg för svenska rederier eller utländska rederier med betydande svenskt intresse eller inflytande. Vår kompetens och vårt sekeltunga engagemang i branschen gör oss till en trygg finansiell partner med stor förståelse för rederinäringen.

Ända sedan start har vårt viktigaste mål varit att stärka rederiers internationella konkurrenskraft till nytta för Sveriges ekonomiska utveckling. Därför står våra resurser till förfogande för redare som strävar mot en förnyelse av den svenska handelsflottan och av fartyg som i övrigt trafikerar våra hamnar och gynnar svenskt samhällsintresse.

Vi lämnar lån på upp till 70 procent av det värde vi åsätter fartyget. En särskild förordning ger oss också möjlighet att lämna lån till mindre rederier, med upp till 90 procent av fartygets värde. Lånetiden är satt till max 15 år, senast återbetalt då fartyget uppnår 20 års ålder. Som säkerhet för utlåningen tar vi skeppspantbrev i de belånade fartygen. Vår refinansiering sker vanligtvis i banksystemet, även om lagen medger möjlighet att låna direkt i marknaden i eget namn. Därutöver står Svenska Skeppshypoteks låntagare med ett ömsesidigt åtagande om 5% av egen upplåning, f n ca 475 mnkr. Därefter ställer staten en garanti på 350 mnkr.

Verkar ni inom rederibranschen och behöver hjälp med er finansiering?