Styrelse

Svenska Skeppshypoteks styrelse

Regeringen utser, för ett år i taget, Svenska Skeppshypoteks styrelse och revisorer samt beviljar styrelsen ansvarsfrihet. Styrelsen består av sju ledamöter och tre suppleanter.

Alla kreditbeslut tas av Svenska Skeppshypoteks styrelse. Sammanträde av styrelsen ska ske minst fem gånger per år. Extra sammanträden sker på initiativ av ordföranden, enskilda ledamöter eller med anledning av kreditärenden.

Styrelsemedlemmar

Ledamöter

Michael
Michael Zell | Styrelsens ordförande

Utsedd 2012

Tidigare befattningar:

Rederi AB Nordstjernan 1975–78, Svenska Handelsbanken 1978–2012 bland annat som vVD, dotterbolagschef, senast chef för verksamheten i Kina.

Lars
Lars Höglund | Styrelsens vice ordförande

Utsedd 2002

Nuvarande befattningar:

Ordförande och verkställande direktör i Furetank Rederi AB. VD och styrelseledamot i Furetank Chartering Sweden AB. VD och styrelseledamot i Sp/f Nolsö Shipping.

Ragnar
Ragnar Johansson

Utsedd 2020

Nuvarande befattning:

VD Wallenius Sol AB.

Elizabeth Kihlbom

Utsedd 2011

Tidigare befattningar:

Grundare och partner i Omeo Financial Consulting AB, Director KPMG Financial Services Consulting, Global Risk Manager mm inom Volvo Treasury, Chief Dealer Celsius Industrier AB, diverse positioner inom SEB.

Anders
Anders Thyberg

Utsedd 2018

Nuvarande befattning:

Senior Vice President – Shipping & Logistics Wallenius Lines AB.

Kenny
Kenny Reinhold

Utsedd 2016

Nuvarande befattning:

Ordförande i Seko sjöfolk.

Kenny
Anna Frölander Öberg

Utsedd 2013

Nuvarande befattning:

Managing Partner Advokatfirman Oebergs.

Suppleanter

Lars Erik
Lars Erik Fredriksson

Utsedd 2022

Nuvarande befattning:

Bolagsförvaltare avdelningen för bolag med statligt ägande på Finansdepartementet.

Anna Clemert Eriksson

Utsedd 2023

Nuvarande befattning:

Chef Ränteförvaltningen Stena Finans/Stena Asset Management AB/ Head of Fixed Income.

Sanna
Sanna Kallenberg

Utsedd 2022

Nuvarande befattning:

Ombudsmannatrainee Seko Sjöfolk.

Verkar ni inom rederibranschen och behöver hjälp med er finansiering?