Om verksamheten

95 år och 900 fartyg senare

Vi startade 1929 med uppdrag från Sveriges riksdag att med god finansiering förnya den svenska handelsflottan. Fram till idag har vi finansierat mer än 900 fartyg och har för närvarande drygt 130 fartyg finansierade inom alla sjöfartens sektorer.

Vårt uppdrag i korthet

Vår verksamhet regleras av en särskild lag; Lag (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan. Vi uppfyller vårt ändamål genom att finansiera förnyelsen av handelsflottan. Främst för svenska rederier men även för utländska rederier med betydande svenskt inflytande eller intresse.

Det värde vi som finansinstitut ger sjöfart med ett betydande svenskt intresse eller inflytande har blivit alltmer tydligt sedan finanskrisen och nya kapitalmarknadsregler. Tillgången till lånekapital har drastiskt minskat då banker och andra finansieringsinstitut lämnat marknaden. Vår roll som långivare, garant, diskussionspartner och rådgivare har därmed förstärkts och blivit alltmer väsentlig för sjöfarten.

Styrelse

Regeringen utser, för ett år i taget, Svenska Skeppshypoteks styrelse och revisorer samt beviljar styrelsen ansvarsfrihet. 

Finansiell information

Ta del av våra årsrapporter, delårsrapporter och information om kapitaltäckning