Med rådgivning och finansiering stärker vi den svenska handelsflottan.

Vi startade 1929 med uppdrag från Sveriges Riksdag att med god finansiering förnya den svenska handelsflottan. Uppdraget kvarstår

OM OSS


Svenska Skeppshypotek – GDPR


29 oktober 2021

Delårsrapport 1 januari-30 september 2021

Läs mer >
16 augusti 2021

Arne Juell-Skielse tillträder som VD.

Läs mer >
16 juli 2021

Delårsrapport 1 januari-30 juni 2021

Läs mer >

SNABBFAKTA

Svenska Skeppshypotek är alltid närvarande inom svensk rederinäring. Som möjlig långivare och som neutral rådgivare och diskussionspartner. Tillsammans med rederier och ägare förnyar vi svensk handelsflotta och starker den internationella konkurrenskraften.

Svenska Skeppshypotek kan finansiera fartyg för svenska rederier eller utländska rederier med betydande svenskt intresse eller inflytande.

Lån kan lämnas upp till 70 procent av det värde Svenska Skeppshypotek åsätter fartyget. I särskilda fall, för mindre rederier, kan lån lämnas upp till 90 procent av fartygets värde.

Lånetid är maximalt 15 år. Lånet skall vara slutbetalt då fartyget uppnår 20 års ålder.

Lån skall säkerställas med inteckning i svenskt eller utländskt fartyg eller tillgodohavande hos eller garanti från bank eller stat.

Individuell räntesättning tillämpas. Utlåning sker i utländsk eller svensk valuta med rörlig eller fast ränta.


Svenska Skeppshypotek | Kungsportsavenyen 10 | SE-411 36 Göteborg | Tel 031 63 12 50