Vi finansierar och förnyar Sveriges handelsflotta

Om verksamheten

95 år och 900 fartyg senare

Vi startade 1929 med uppdrag från Sveriges riksdag att med god finansiering förnya den svenska handelsflottan. Fram till idag har vi finansierat mer än 900 fartyg och har för närvarande drygt 130 fartyg finansierade inom alla sjöfartens sektorer.

Styrelse

Regeringen utser, för ett år i taget, Svenska Skeppshypoteks styrelse och revisorer samt beviljar styrelsen ansvarsfrihet. 

Finansiell information

Ta del av våra årsredovisningar, delårsrapporter och information om kapitaltäckning.

Nyheter

Årsredovisning 2023

Årsredovisning 2023

Årsredovisningen för år 2023 har nu publicerats och kan laddas ner nedan samt under ”Finansiell information”.

Verkar ni inom rederibranschen och behöver hjälp med er finansiering?