Anders Korsgren utsedd till vice VD i Svenska Skeppshypotek

Anders Korsgren, civilekonom från Lunds universitet, har varit anställd som kundansvarig av Svenska Skeppshypotek sedan 2005. Han har en bred kunskap inom sjöfart, finans och bankverksamhet och är välkänd inom branschen. I tillägg till sitt arbete med kunder har Anders även haft ansvar inom upplåning och rapportering till myndigheter. Nu renodlas Anders roll till att bli ansvarig för kundorganisationen och utses samtidigt till vice verkställande direktör för Svenska Skeppshypotek.

Verkar ni inom Sveriges handelsflotta och behöver hjälp med er finansiering?