Årsredovisning 2017

Årsredovisningen för år 2017 har nu publicerats och kan laddas ned på vår hemsida under ”Finansiell Information”. Utlåningen per 31 december 2017 uppgick till 7 955 miljoner kronor och soliditeten till 24,1 %. Svenska Skeppshypotek betalade under 2017 ut lån på 2 231 miljoner kronor. Resultatet uppgick till 111 miljoner kronor.

Verkar ni inom Sveriges handelsflotta och behöver hjälp med er finansiering?