Årsredovisning 2020

Årsredovisningen för år 2020 har nu publicerats och kan laddas ned på vår hemsida under ”Finansiell Information”. Utlåningen per 31 december 2020 uppgick till 6 883 miljoner kronor och soliditeten till 27,4 %. Svenska Skeppshypotek betalade under 2020 ut lån på 169 miljoner kronor. Årets resultat uppgick till 109 miljoner kronor och årets totalresultat till 104 miljoner kronor.

Verkar ni inom Sveriges handelsflotta och behöver hjälp med er finansiering?