Årsredovisning 2021

Årsredovisningen för år 2021 har nu publicerats och kan laddas ned på vår hemsida under ”Finansiell Information”. Utlåningen per 31 december 2021 uppgick till 7 235 miljoner kronor och soliditeten till 27,3 %. Svenska Skeppshypotek betalade under 2021 ut lån på 1 164 miljoner kronor. Årets resultat uppgick till 72 miljoner kronor och årets totalresultat till 82 miljoner kronor.

Verkar ni inom Sveriges handelsflotta och behöver hjälp med er finansiering?