Delårsrapport 1 januari-30 juni 2021

Delårsrapporten för andra kvartalet 2021 har nu publicerats och kan laddas ned på vår hemsida. Resultatet uppgick till 42 miljoner kronor. Utlåningen per 30 juni var 7 192 miljoner kronor. Soliditeten uppgick till 26,8 % och total kapitalrelation var 28,9%.

Verkar ni inom Sveriges handelsflotta och behöver hjälp med er finansiering?