Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2022

Delårsrapporten för andra kvartalet 2022 har nu publicerats och kan laddas ned på vår hemsida under ”Finansiell information”. Utlåningen per 30 juni 2022 uppgick till 8 815 miljoner kronor och soliditeten till 25,0 %. Svenska Skeppshypotek har under första kvartalet betalat ut lån på 1 245 miljoner kronor. Periodens resultat uppgick till 48 miljoner kronor och periodens totalresultat till 36 miljoner kronor.

Verkar ni inom Sveriges handelsflotta och behöver hjälp med er finansiering?