Delårsrapport 1 januari – 30 september 2019

Delårsrapport för årets första nio månader har nu publicerats och kan laddas ned på vår hemsida. Resultatet uppgick till 96,8 miljoner kronor. Utlåningen per 30 september 2019 var 9 781 miljoner kronor och under perioden har lån på 1 267 miljoner kronor betalats ut. Soliditeten uppgick till 21,2 % och total kapitalrelation var 21,0 %.

Verkar ni inom Sveriges handelsflotta och behöver hjälp med er finansiering?