Delårsrapport 1 januari-30 september 2021

Delårsrapporten per 30 september 2021 har nu publicerats och kan laddas ned på vår hemsida. Resultatet uppgick till 50 miljoner kronor. Utlåningen per 30 september var 6 872 miljoner kronor. Soliditeten uppgick till 27,6 % och total kapitalrelation var 30,0 %.

Verkar ni inom Sveriges handelsflotta och behöver hjälp med er finansiering?