Delårsrapport 1 januari – 30 september 2022

Delårsrapporten för perioden 1 januari – 30 september 2022 har nu publicerats och kan laddas ned på vår hemsida under ”Finansiell information”. Utlåningen per 30 september 2022 uppgick till 9 537 miljoner kronor och soliditeten till 23,5 %. Svenska Skeppshypotek har under perioden betalat ut nya lån på 1 774 miljoner kronor. Periodens resultat uppgick till 84 miljoner kronor och periodens totalresultat till 80 miljoner kronor.

Verkar ni inom Sveriges handelsflotta och behöver hjälp med er finansiering?