Delårsrapport 1 januari- 31 mars 2022

Delårsrapporten för första kvartalet 2022 har nu publicerats och kan laddas ned på vår hemsida under ”Finansiell Information”. Utlåningen per 31 mars 2022 uppgick till 7 439 miljoner kronor och soliditeten till 27,4 %. Svenska Skeppshypotek har under första kvartalet betalat ut lån på 175 miljoner kronor. Periodens resultat uppgick till 23 miljoner kronor och periodens totalresultat till 20 miljoner kronor.

Verkar ni inom Sveriges handelsflotta och behöver hjälp med er finansiering?