Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2024

Delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 mars 2024 har nu publicerats och kan laddas ned på vår hemsida under ”Finansiell information”. Utlåningen per 31 mars 2024 uppgick till 8 619 miljoner kronor och soliditeten till 26 %. Svenska Skeppshypotek har under perioden betalat ut nya lån på 260 miljoner kronor. Periodens resultat uppgick till 50 miljoner kronor och periodens totalresultat till 55 miljoner kronor.

Verkar ni inom Sveriges handelsflotta och behöver hjälp med er finansiering?