Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2016

Delårsrapport för årets sex första månader har nu publicerats och kan laddas ned på vår hemsida. Resultatet uppgick till 47 miljoner kronor. Utlåningen per 30 juni var 6 848 miljoner kronor och under perioden har lån på 369 miljoner kronor betalats ut. Soliditeten uppgick till 25,2 % och total kapitalrelation var 24,1 %.

Verkar ni inom Sveriges handelsflotta och behöver hjälp med er finansiering?