Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2016

Delårsrapport för årets sex första månader har nu publicerats och kan laddas ned på vår hemsida. Resultatet uppgick till 56 miljoner kronor. Utlåningen per 30 juni var 7 927 miljoner kronor och under perioden har lån på 1 607 miljoner kronor betalats ut. Soliditeten uppgick till 23,8 % och total kapitalrelation var 24,0 %.

Verkar ni inom Sveriges handelsflotta och behöver hjälp med er finansiering?