Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2018

Delårsrapport för årets sex första månader har nu publicerats och kan laddas ned på vår hemsida. Resultatet, efter avsättning för kreditförluster, uppgick till 38 miljoner kronor. Utlåningen per 30 juni 2018 var 7 615 miljoner kronor och under perioden har lån på 321 miljoner kronor betalats ut. Soliditeten uppgick till 24,6 % och total kapitalrelation var 25,9 %.

Verkar ni inom Sveriges handelsflotta och behöver hjälp med er finansiering?