Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2019

Delårsrapport för första halvåret 2019 har nu publicerats och kan laddas ned på vår hemsida. Resultatet uppgick till 62,5 miljoner kronor. Utlåningen per 30 juni 2019 var 9 211 miljoner kronor och under perioden har lån på 865 miljoner kronor betalats ut. Soliditeten uppgick till 22,3 % och total kapitalrelation var 22,3 %.

Verkar ni inom Sveriges handelsflotta och behöver hjälp med er finansiering?