Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2020

Delårsrapport för årets första sex månader har nu publicerats och kan laddas ned på vår hemsida. Resultatet uppgick till 63 miljoner kronor. Utlåningen per den 30 juni var 8 063 miljoner kronor. Soliditeten uppgick till 23,9 % och total kapitalrelation var 25,2 %.

Verkar ni inom Sveriges handelsflotta och behöver hjälp med er finansiering?