Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2017

Delårsrapport för årets nio första månader har nu publicerats och kan laddas ned på vår hemsida. Resultatet uppgick till 83 miljoner kronor. Utlåningen per 30 september var 7 447 miljoner kronor och under perioden har lån på 1 607 miljoner kronor betalats ut. Soliditeten uppgick till 25,2 % och total kapitalrelation var 25,4 %.

Verkar ni inom Sveriges handelsflotta och behöver hjälp med er finansiering?