Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2018

Delårsrapport för årets nio första månader har nu publicerats och kan laddas ned på vår hemsida. Resultatet, efter avsättning för kreditförluster, uppgick till 41 miljoner kronor. Utlåningen per 30 september 2018 var 7 907 miljoner kronor och under perioden har lån på 1 029 miljoner kronor betalats ut. Soliditeten uppgick till 23,5 % och total kapitalrelation var 24,9 %.

Verkar ni inom Sveriges handelsflotta och behöver hjälp med er finansiering?