Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2020

Delårsrapport för årets första nio månader har nu publicerats och kan laddas ned på vår hemsida. Resultatet uppgick till 89 miljoner kronor. Utlåningen per den 30 september var 7 699 miljoner kronor. Soliditeten uppgick till 25,1 % och total kapitalrelation var 26,2 %.

Verkar ni inom Sveriges handelsflotta och behöver hjälp med er finansiering?