Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2016

Delårsrapport för årets tre första månader har nu publicerats och kan laddas ned på vår hemsida. Resultatet uppgick till 23,0 miljoner kronor. Utlåningen per 31 mars var 6 785 miljoner kronor och under perioden har lån på 163 miljoner kronor betalats ut. Soliditeten uppgick till 25,3 % och total kapitalrelation var 24,4 %.

Verkar ni inom Sveriges handelsflotta och behöver hjälp med er finansiering?