Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2017

Delårsrapport för årets tre första månader har nu publicerats och kan laddas ned på vår hemsida. Resultatet uppgick till 26 miljoner kronor. Utlåningen per 31 mars var 8 040 miljoner kronor och under perioden har lån på 1 068 miljoner kronor betalats ut. Soliditeten uppgick till 23,3 % och total kapitalrelation var 23,0 %.

Verkar ni inom Sveriges handelsflotta och behöver hjälp med er finansiering?