Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2018

Delårsrapport för årets tre första månader har nu publicerats och kan laddas ned på vår hemsida. Resultatet uppgick till 27 miljoner kronor. Utlåningen per 31 mars 2018 var 7 732 miljoner kronor och under perioden har lån på 321 miljoner kronor betalats ut. Soliditeten uppgick till 24,3 % och total kapitalrelation var 25,5 %.

Verkar ni inom Sveriges handelsflotta och behöver hjälp med er finansiering?