Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2019

Delårsrapport för årets tre första månader har nu publicerats och kan laddas ned på vår hemsida. Resultatet uppgick till 30 miljoner kronor. Utlåningen per 31 mars 2019 var 9 334 miljoner kronor och under perioden har lån på 409 miljoner kronor betalats ut. Soliditeten uppgick till 21,8 % och total kapitalrelation var 22,1 %.

Verkar ni inom Sveriges handelsflotta och behöver hjälp med er finansiering?