Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2020

Delårsrapport för årets tre första månader har nu publicerats och kan laddas ned på vår hemsida. Resultatet uppgick till 33 miljoner kronor. Utlåningen per 31 mars 2020 var 9 664 miljoner kronor. Soliditeten uppgick till 21,6 % och total kapitalrelation var 22,1 %.

Verkar ni inom Sveriges handelsflotta och behöver hjälp med er finansiering?