Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2021

Delårsrapporten för årets första tre månader har nu publicerats och kan laddas ned på vår hemsida. Resultatet uppgick till 22 miljoner kronor. Utlåningen per 31 mars var 7 337 miljoner kronor. Soliditeten uppgick till 26,2 % och total kapitalrelation var 28,4%.

Verkar ni inom Sveriges handelsflotta och behöver hjälp med er finansiering?