GDPR

Jag samtycker till och informeras om att mina personuppgifter, som jag lämnar till Svenska Skeppshypotek i samband med min [anmälan till höger], får sparas och användas av Svenska Skeppshypotek för att tillhandahålla mig information om Svenska Skeppshypoteks verksamhet, såsom utskick av årsredovisning, samt för att bjuda in mig till de arrangemang som Svenska Skeppshypotek arrangerar, såsom det årliga Branschmötet.

Mina personuppgifter sparas så länge det är nödvändigt för att uppfylla ovanstående ändamål. Jag kan när som helst begära att mina personuppgifter raderas, varefter jag inte kommer att erhålla information, inbjudningar eller någon annan av Svenska Skeppshypoteks tjänster.

Mer information om hur Svenska Skeppshypotek hanterar personuppgifter finns i Svenska Skeppshypoteks personuppgiftspolicy.

Fyll i dina uppgifter

14 + 12 =