Panelsamtal på Almedalsveckan

Sedan 70-talet har den svenska handelsflottan reducerats med närmare 60%. Idag består den av cirka 400 fartyg, men endast ett hundratal av dem är svenskflaggade. Vilka konsekvenser får Sveriges försörjningsberedskap av en minskad fartygsflotta? Och hur står sig det svenska totalförsvaret inom sjöfarten?
panelsamtal på Almedalsveckan

Som stor finansiär av den svenska sjöfartsflottan bjuder vi stolt in till vårt panelsamtal på Almedalsveckan den 29 juni kl 10:30 till 11:10 på Maritima Mötesplatsen (Hamngatan 1). Vi kommer finnas på plats där under hela veckan.
Varmt välkommen!

Läs mer om samtalet på länken nedan:
https://lnkd.in/eF8_7DK6

Medverkande:

  • Erik Lagersten, (Moderator), Direktör beredskaps och civilt försvar i Västra Götalandsregionen
  • Håkan Jevrell, Statssekreterare, Utrikesdepartementet
  • Katarina Norén, Generaldirektör, Sjöfartsverket
  • Freddy Jönsson Hanberg, Ordförande, Totalförvarsstiftelsen
  • Johan Källsson, Ägare/VD, Thunbolagen
  • Arne Juell-Skielse, VD, Svenska Skeppshypotek

Verkar ni inom Sveriges handelsflotta och behöver hjälp med er finansiering?