Svenska Skeppshypotek utser ny VD

Till ny verkställande direktör i Svenska Skeppshypotek har
utsetts Arne Juell-Skielse. F n chef för Shipping Finance,
Sweden inom SEB. Han tillträder den 1 augusti 2021.

Verkar ni inom Sveriges handelsflotta och behöver hjälp med er finansiering?