Uppdrag att utreda lämplig verksamhetsform för Svenska Skeppshypotek

Näringsdepartementet har beslutat om en bokstavsutredare som ska se över verksamhetsformen för Svenska skeppshypotekskassan (Svenska Skeppshypotek). Syftet med översynen är att säkerställa att Svenska Skeppshypotek har en lämplig verksamhetsform utifrån såväl verksamhetens som statens behov.

Regeringen anser att verksamheten hos Svenska Skeppshypotek fyller ett viktigt syfte för den svenska sjöfartsnäringen och de svenska rederierna samt att tillgången till finansiering för denna sektor är viktig, bland annat för att påskynda en omställning av branschen av klimat- och miljöskäl.

Till utredare har Johan Schelin utsetts. Uppdraget ska redovisas senast den 10 maj 2022.

Verkar ni inom Sveriges handelsflotta och behöver hjälp med er finansiering?