Årsredovisning 2022

Årsredovisningen för år 2022 har nu publicerats och kan laddas ner nedan samt under finansiell information. Utlåningen per 31 december 2022 uppgick till 10 101 miljoner kronor och soliditeten till 23 %. Svenska Skeppshypotek betalade under 2022 ut lån på 3 082 miljoner kronor. Årets resultat uppgick till 130 miljoner kronor och årets totalresultat till 141 miljoner kronor vilket ger ett eget kapital om 2 594 miljoner kronor.

årsredovisning

Verkar ni inom rederibranschen och behöver hjälp med er finansiering?