Delårsrapport 1 januari – 30 september 2023

Delårsrapporten för perioden 1 januari – 30 september 2023 har nu publicerats och kan laddas ned på vår hemsida under ”Finansiell information”. Utlåningen per 30 september  uppgick till 9 015 miljoner kronor och soliditeten till 25 %. Svenska Skeppshypotek har under perioden betalat ut nya lån på 723 miljoner kronor. Periodens resultat uppgick till 143 miljoner kronor, tillika periodens totalresultat.

Verkar ni inom Sveriges handelsflotta och behöver hjälp med er finansiering?